Strona w budowie. Wszelkie informacje wymagają potwierdzenia.

OFERTA

Recykling nawierzchni drogowych

 Metoda polegająca na skruszeniu i wymieszaniu istniejącej konstrukcji drogi po dodaniu środków wiążących np. ( cement, lipidur, silment ). Utworzona zostaje warstwa scalonego, mrozoodpornego materiału niepodatnego na pęknięcia i koleiny stanowiąca podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.

Stabilizacja gruntów

 Proces polegający na wymieszaniu gruntu ze spoiwem hydraulicznym (cement, wapno, Lipidur, Silment) w celu uzyskania właściwego podłoża gruntowego i  doprowadzenie go do grupy nośności G1

Maszynowe układanie kostki brukowej

 Układanie kostki brukowej przy użyciu układarek mechanicznych typu Rollmops umożliwia układanie do 600 m2 powierzchni dziennie na jeden zespół. 

SPRZĘT

 

 
 
 
 
Stabilizator gruntu Wirtgen WR-2000
 
 
 
 
   Ciagnik Case Puma 180
 
 
 
   Dozator spoiwa
 
 
 
    Walec stalowo - gumowy Hamm 3412 - 12 ton
 
 
   Równiarka Liu Gong z sterowaniem na ultradźwieki
 
 
 
   Ciągnik Zetor o mocy 160 KM
 
 
 
    Wóz asenizacyjny o pojemności 10 000 l
 
 
 
    Ładowarka Locust     -   3 szt
 
 
 
   Układarka do kostki Rollmops -  3 szt