Strona w budowie. Wszelkie informacje wymagają potwierdzenia.

OFERTA

Recykling nawierzchni drogowych

 Metoda polegająca na skruszeniu i wymieszaniu istniejącej konstrukcji drogi po dodaniu środków wiążących np. ( cement, lipidur, silment ). Utworzona zostaje warstwa scalonego, mrozoodpornego materiału niepodatnego na pęknięcia i koleiny stanowiąca podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.

Stabilizacja gruntów

 Proces polegający na wymieszaniu gruntu ze spoiwem hydraulicznym (cement, wapno, Lipidur, Silment) w celu uzyskania właściwego podłoża gruntowego i  doprowadzenie go do grupy nośności G1

Maszynowe układanie kostki brukowej

 Układanie kostki brukowej przy użyciu układarek mechanicznych typu Rollmops umożliwia układanie do 600 m2 powierzchni dziennie na jeden zespół. 

Realizacje

Przedstawiamy listę naszych niektórych klientów wraz ze zdjęciami przedstawiającymi realizowane obiekty.
 
 


1. Roboty brukarskie przy budowie Galerii Sanok

2. Roboty drogowe przy budowie dróg i parkingów na budowie Stadionu Miejskiego w Lublinie

3. Roboty drogowe przy budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego na ul. Cegielnianej

4. Roboty drogowe przy budowie dróg i parkingów na Terminalu Lublin w Świdniku

5. Przebudowa ulicy Św. Barbary w Ropczycach

6. Stabilizacjia gruntu środkiem Lipidur wraz z zagęszczeniem warstwy wyrównawczej na zadaniu: „Budowa połączenia Al. Jana Pawła II z (węzłem Krzyż) autostrady A4”

7. Roboty drogowe przy budowie Drogowego Przejścia Granicznego w Dołhobyczowie

8. Stabilizacja gruntu - dróg technologicznych do obiektów mostowych przy autostradzie A4