Strona w budowie. Wszelkie informacje wymagają potwierdzenia.

OFERTA

Recykling nawierzchni drogowych

 Metoda polegająca na skruszeniu i wymieszaniu istniejącej konstrukcji drogi po dodaniu środków wiążących np. ( cement, lipidur, silment ). Utworzona zostaje warstwa scalonego, mrozoodpornego materiału niepodatnego na pęknięcia i koleiny stanowiąca podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.

Stabilizacja gruntów

 Proces polegający na wymieszaniu gruntu ze spoiwem hydraulicznym (cement, wapno, Lipidur, Silment) w celu uzyskania właściwego podłoża gruntowego i  doprowadzenie go do grupy nośności G1

Maszynowe układanie kostki brukowej

 Układanie kostki brukowej przy użyciu układarek mechanicznych typu Rollmops umożliwia układanie do 600 m2 powierzchni dziennie na jeden zespół. 

Ogłoszenia

logo unia

Firma Budowlana Drogowiec Józef Paszko 39-200 Dębica ul. Piłsudskiego 16 informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Droga do innowacji – program rozwoju firmy DROGOWIEC w oparciu o inwestycje w innowacyjne technologie drogowe” – działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, zakupiła Dozator STEHR model SBS 10 oraz Recykler Wirtgen WR 2000.
 
 
 
 
 
 

 logo unia

                                          Dębica, 26.01.2015 r.

 Firma Budowlana „Drogowiec” Józef Paszko informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Zakup innowacyjnych urządzeń celem podwyższenia konkurencyjności Firmy Budowlanej „Drogowiec” Józef Paszko"– działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wnioskodawca zamierza zakupić:

·        SKRAPIARKĘ EMULSJI ORAZ WALEC

Zapraszamy do kontaktowania się z właścicielem przedsiębiorstwa Józefem Paszko pod numerem telefonu (14) 681 20 18 bądź osobiście w siedzibie Firmy Budowlanej „Drogowiec” Józef Paszko, ul. Rzeszowska 77 A, lok. 10, 39 - 200 Dębica w celu otrzymania zapytania ofertowego wraz ze szczegółową specyfikacją.

 

 

 


logo unia

                                          Dębica, 16.03.2015 r.

Firma Budowlana „Drogowiec” Józef Paszko informuje, iż w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. "Zakup innowacyjnych urządzeń celem podwyższenia konkurencyjności Firmy Budowlanej „Drogowiec” Józef Paszko"– działanie 1.1. „Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości”, schemat B – „Bezpośrednie dotacje inwestycyjne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Wnioskodawca zamierza zakupić:

·        SKRAPIARKĘ EMULSJI

Zapraszamy do kontaktowania się z właścicielem przedsiębiorstwa Józefem Paszko pod numerem telefonu (14) 681 20 18 bądź osobiście w siedzibie Firmy Budowlanej „Drogowiec” Józef Paszko, ul. Rzeszowska 77 A, lok. 10, 39 - 200 Dębica w celu otrzymania zapytania ofertowego wraz ze szczegółową specyfikacją.