Strona w budowie. Wszelkie informacje wymagają potwierdzenia.

OFERTA

Recykling nawierzchni drogowych

 Metoda polegająca na skruszeniu i wymieszaniu istniejącej konstrukcji drogi po dodaniu środków wiążących np. ( cement, lipidur, silment ). Utworzona zostaje warstwa scalonego, mrozoodpornego materiału niepodatnego na pęknięcia i koleiny stanowiąca podbudowę pod nawierzchnię asfaltową.

Stabilizacja gruntów

 Proces polegający na wymieszaniu gruntu ze spoiwem hydraulicznym (cement, wapno, Lipidur, Silment) w celu uzyskania właściwego podłoża gruntowego i  doprowadzenie go do grupy nośności G1

Maszynowe układanie kostki brukowej

 Układanie kostki brukowej przy użyciu układarek mechanicznych typu Rollmops umożliwia układanie do 600 m2 powierzchni dziennie na jeden zespół. 

O firmie

Firma Budowlana „Drogowiec” istnieje na rynku od 1983 r.

Podstawą działalnością firmy jest wykonywanie kompleksowych robót drogowych.

Specjalizujemy się w :

                         - robotach brukarskich ( maszynowe układanie kostki brukowej)

                         - recyklingu nawierzchni drogowych

                         - stabilizacji gruntów

 

 

Zatrudniamy na stałe ok. 50 osób wśród których znajduje się wykwalifikowana kadra inżynierska.

Firma Budowlana „Drogowiec” gwarantuje najwyższą jakość usług, szybkie tempo prac oraz profesjonalną kadrę techniczną.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W wyniku realizacji projektu: "Droga do innowacji - program rozwoju firmy Drogowiec w oparciu o inwestycje w innowacyjne technologie drogowe" oferta firmy powiększyła się o 3 nowe usługi :

  • regeneracja nawierzchni poprzez stabilizację gruntów rodzimych (zmiana własciwiości gruntu poprzez wymieszanie z różnymi domieszkami)
  • stabilizacja gruntów piaszczystych
  • recykling czyli frezowanie nawierzchni drogi (zmieszanie zfrezowanego urobku ze środkami wiążącymi)
Usługi świadczone są za pomocą recyklera WIRTGEN WR2000 oraz rozsypywacza STEHR SBS 10.logo unia

W ramach działania 1.1 "Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości", schemat B - "Bezpośrednie dotacje inwestycyjne" firma realizuje projekt: "Droga do innowacji - program rozwoju firmy Drogowiec w oparciu o inwestycje w innowacyjne technologie drogowe"